Pribor
02/ 629 17 32
Z nami varno in udobno do cilja NAROČILODOMOVKONTAKT

   Kontakt

    Pribor trgovina in storitve d.o.o.
    Dobrovce, ulica talcev 31
    2204 Miklavž na Dravskem polju

    Telefon: +386 (0)2 629-17-32
    Fax: +386 (0)2 629-17-56
  

    E-mail: breznik@pribor.si
         www.pribor.si
    Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru
    SRG 98/01730 št. 1/04510/00
    Osnovni kapital 12.519,00 EUR, Matična številka 5537517,
    Identifikacijska številka SI43870597, Direktor: Gorazd Breznik
    Transakcijski račun: pri NLB št. 02280-0254333637

  © 2004 Pribor d.o.o., tel: +386 /2/ 629 17 32, breznik@pribor.si